2020 - Sirküler
2020 / 193

Sözleşme Fesih (İşçi Çıkarma) Yasağının Süresinin 2 Ay Daha Uzatılmasına Dair 2930 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

04 Eylül 2020
2020 / 192

4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Normalleşme Prim Desteğine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.

03 Eylül 2020
2020 / 191

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

03 Eylül 2020
2020 / 190

2021 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetlerinin Belirlendiği 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

01 Eylül 2020
2020 / 189

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin 2 Ay Daha Uzatılmasına Dair 2915 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

31 Ağustos 2020
2020 / 188

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranının % 1'e İndirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

31 Ağustos 2020
2020 / 187

Binek Otomobillerde ÖTV Oranlarının Değiştirilmesine Dair 2912 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

31 Ağustos 2020
2020 / 186

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin 2020/35 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı

29 Ağustos 2020
2020 / 185

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usullerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

28 Ağustos 2020
2020 / 184

KDV Oranları ile Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklamaları

26 Ağustos 2020
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."