2020 - Sirküler
2020 / 133

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin GVK 312 GT Yayımlandı.

28 Mayıs 2020
2020 / 132

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranının %10’dan %15’e Çıkarılmasına Dair 2569 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

27 Mayıs 2020
2020 / 131

Kambiyo İşlemlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin (BSMV) Oranının % 02’den %1’e Çıkarılmasına Dair 2568 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

27 Mayıs 2020
2020 / 130

Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi

27 Mayıs 2020
2020 / 129

01.06.2020 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olan Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Başvurusunu Tamamlayamayan Serbest Meslek Erbapları Haziran Ayı Sonuna Kadar Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilir

22 Mayıs 2020
2020 / 128

Kâr Dağıtım Sınırlamasına İlişkin İstisnaları Belirleyen Ticaret Bakanlığı Tebliği Yayımlandı.

18 Mayıs 2020
2020 / 127

Serbest Meslek Erbaplarınca 01.06.2020 Tarihinden İtibaren Kullanılması Zorunlu Olan Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Uygulaması Başvuru Yol Haritası

16 Mayıs 2020
2020 / 126

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Tarafından Kuruma Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru Yayımlanmıştır.

13 Mayıs 2020
2020 / 125

2020 I. Geçici Vergi Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

12 Mayıs 2020
2020 / 124

Koronavirüsün (Covid-19) İş Kazası veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmemesine İlişkin 2020/12 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

11 Mayıs 2020
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."