2020 - Sirküler
2020 / 24

2020 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Yeniden Belirlenmiştir.

18 Ocak 2020
2020 / 23

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Çeklerin Üst Tutarı 2.225-TL’ye Artırıldı.

18 Ocak 2020
2020 / 22

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

18 Ocak 2020
2020 / 21

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verecek Meslek Mensuplarının Yeni Sözleşme Düzenlemeleri Hakkında GİB Duyusu Yayımlandı.

17 Ocak 2020
2020 / 20

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine Yönelik Ayrıca Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Alınmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

16 Ocak 2020
2020 / 19

Borcu Olan BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalılarının Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmelerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

15 Ocak 2020
2020 / 18

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirilmesine İlişkin VUK GT Yayımlandı.

14 Ocak 2020
2020 / 17

Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresinin 15 Şubat 2020 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Defter Beyan Sistemi Duyuruları Yayımlandı.

13 Ocak 2020
2020 / 16

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçişten Dolayı E-Bildirge Sisteminin Kapatıldığına İlişkin SGK Duyusu Yayımlandı.

13 Ocak 2020
2020 / 15

2020 Yılı Maliyet Hesaplarında 7/A - 7/B Seçeneği ve Ek Mali Tablo Eklemeye (Kâr Dağıtım Tablosu) İlişkin Hâdler.

13 Ocak 2020
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."