Şirket Kuruluşunda İmza Yetkililerinin Yurt Dışında Yerleşme Şartı Aranmaksızın Türk Konsolosluğu Aracılığı ile İmza Beyanı Verebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2020 / 164 Tarih: 22 Temmuz 2020

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle, şirket kuruluşlarında yurt dışında bulunan imzaya yetkili kişilerin o ülkede yerleşmiş olma şartı aranmaksızın imza beyanının, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebileceği açıklanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 06.12.2016 tarih 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğde 17.04.2018 tarih 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanlarının konsolosluk aracılığıyla alınabilmesi mümkündü.

 

Tebliğde yapılan değişiklikle; 22.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak şirket kuruluşlarında imza yetkililerinin yurt dışında bulunmaları halinde o ülkede yerleşme şartı aranmaksızın imza beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması yeterli olacaktır.

 

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ yayım tarihi olan 22.07.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."