Serbest Meslek Erbaplarınca 01.06.2020 Tarihinden İtibaren Kullanılması Zorunlu Olan Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Uygulaması Başvuru Yol Haritası

Numara: 2020 / 127 Tarih: 16 Mayıs 2020

Bildiğiniz üzere; e-Belge uygulamalarının tüm mükellef gruplarınca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 

İlgili tebliğ kapsamında; vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenmeye başlanacaktır.

 

Sistemin yasal dayanağı, Kapsamı, Başvuruya ait usul ve esaslar, Hazırlanacak Ve Gönderilecek Belgeler ve yararlanma yöntemleri gibi bazı başlıkların bulunduğu e-SMM başvuru yol haritası aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Mevduat Dayanağı

 

Vergi Usul Kanunu 509 sıra no’lu tebliğ’e göre ; Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla, Kanunun 236. maddesine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu” nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

 

 

E-Smm Uygulaması Kimler İçin Zorunludur?

 

Meslek grupları - Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, avukat, doktor, mimar ve benzeri serbest meslekle uğraşanlardan (mesleki şirketler hariç)

 

  • 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,

 

  • 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna

 

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

 

 

Başvurulara İlişkin Esaslar

 

e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına 1 Haziran 2020 itibariyle geçmek zorunda olan yukarıda detayları belirtilen mükellefler;

 

Bu Tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

Elektronik imza veya Mali Mühür başvurusunu tamamlayarak 1 Haziran 2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına başvurularını yapmalıdır.

 

 

E-Smm Uygulamasına Başvuru İçin Ne Yapmalıyım?

 

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulaması için, ister e-imza aracı alabilir veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.

 

 

Adi Ortaklıkların Mali Mühür Başvurusu İçin Hazırlanacak Ve Gönderilecek Belgeler:

 

Gerçek kişi ya da tüzel kişi konumunda olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir.

 

Mali Mühür matbu Talep dilekçesi ve aşağıda sayılan gerekli evrakların doldurularak imza yetkilisi kişilerin ıslak imzası ile birlikte evrakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir.

 

(imzalı, kaşeli), (ortaklığın vergi numarası ve ortaklık sözleşmesinde yazılı olan ünvan bilgisi yazılmalıdır)

 

 

  • Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,

 

  • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

 

 

İşleyiş :

 

Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM’ye iletilir.

 

KamuSM tarafından işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderilir.

 

Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz.

 

Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde KamuSM’den tarafınıza gönderilecek mailde istediğiniz mali mühür sayısını belirtebilirsiniz.

 

Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” (mali mührü teslim alacak şirkette güvenilir kişi) olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

 

Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır.

 

Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür temin edebilirsiniz.

 

 

E-Smm Uygulamasında Hangi Yöntemi Kullanabilirim?

 

Mükellefler üç yöntemden birini seçerek faydalanabilirler;

 

GİB Portal Yöntemi:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler.

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf )

 

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Özel Entegratör Yöntemi:

 

Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla faydalanabilirler. Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere ayrıca GİB’e Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni alan kurumlara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Doğrudan Entegrasyon Yöntemi:

 

e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte https://ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır.

 

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)

 

 

E-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

 

e-Serbest Meslek Makbuzunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

 

  • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi.
  • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si.
  • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası.
  • Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

 

Tüm serbest meslek erbabı vergi mükelleflerine önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."