Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı.

Numara: 2020 / 158 Tarih: 03 Temmuz 2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamındaki mükellefler için 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildiği ve 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında tevkifat uygulanmayacağı, bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 –30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmayacağı açıklanmıştı.

 

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.

 

Buna göre; 1 Temmuz 2020 tarihinden 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ kapsamında mücbir sebep halinde olduğu ilan edilen mükellefler:

 

I) Ticari,  zirai  ve  serbest  mesleki  kazanç  yönünden  gelir  vergisi  mükellefiyeti  bulunan mükellefler,

 

II) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüssalgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

 

1)Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,

2)Sağlık Hizmetleri,

3)Mobilya İmalatı,

4)Demir Çelik ve MetalSanayii,

5)Madencilik ve Taş Ocakçılığı,

6)Bina İnşaat Hizmetleri,

7)Endüstriyel Mutfak İmalatı,

8)Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı,

9)Araç Kiralama,

10)Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,

11)Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,

12)Matbaacılık  Dahil  Kitap,  Gazete,  Dergi ve  Benzeri  Basılı  Ürünlerin  Yayımcılık Faaliyetleri,

13)Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, 14)Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,

15)Tekstil ve Konfeksiyonİmalatı ve Ticareti,

16)Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

 

III) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler  kapsamında  geçici süreliğine  faaliyetlerine  ara  verilmesine  karar  verilen  işyerlerinin  bulunduğu  sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."