Kamu Kurumları ve 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 01.07.2020’de Başlıyor.

Numara: 2020 / 148 Tarih: 27 Haziran 2020

Kamu Kurumları ve 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 01.07.2020’de Başlıyor.

Numara         : 2020 / 148

Tarih              : 27 Haziran 2020

 

01.07.2017 Tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Torba Kanunun 85. maddesi ile, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 15, 30 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılarak; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2017’den 01.07.2020’ye ötelenmişti.

 

Buna göre; 6331 Sayılı Kanunla 01.07.2020 tarihinden itibaren kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan (bir çalışanı dahi olsa ) tüm işyerlerinde işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlü olacaklardır.

 

Yine, B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları 01.07.2020 tarihinden itibaren çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da 01.07.2020 tarihinden itibaren tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilemeyeceklerdir.

 

İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulunması halinde görevlendirebileceği gibi bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

 

Elli kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

 

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

 

İşveren; on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

 

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.

 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İşverenlere Bazı Teşvik Ve Destekler

 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında gerekli tedbirlerin alınması ve İSG hizmetlerinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından işverenlere 2 ayrı destek mekanizması sağlanmaktadır.

 

1.İSG Hizmetleri Desteği

 

Bu desteklerden birincisi; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7. maddesi gereğince 1 ila 9 çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan için İSG hizmetleri desteğidir.

 

Üçer aylık ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısına göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur. Bu hesaplama ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir. Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur. İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.

 

 

2.İş Kazası Olmayan İş Yerlerinde İşveren Teşviki

 

Bir diğer destek mekanizma ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-4’ üncü maddesi gereğince 10’un üzerinde çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, son 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %2 yerine %1 olarak alınması uygulamasıdır.

 

Bunun için İş yerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırıyor olması ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır.

 

 

Zorunluluğa Uymayan İş Yerlerine İdari Para Cezası

 

Yasal zorunluluğun başladığı tarih itibari ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri hizmeti almamış olunması durumunda, iş yerinin tehlike sınıfı, çalışan sayısına ve yapılan ihlalin durumuna göre belirlenen idari para cezası (2020 için 11.735 ila 35.205 TL arası) yaptırımına tabii tutulacaktır.

 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."