İşten Çıkış Kodu Değişikliğine İlişkin 2020/41 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2020 / 211 Tarih: 12 Ekim 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.10.2020 tarihinde 2020/41 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Genelge ile; işten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık Nedeni İle Fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” olarak değiştirilmiştir.

 

Bildiğiniz gibi, SGK, işten çıkış kodlarından “26 Disiplin Kuru Kararı İle Fesih“ kodunu, “Devamsızlık Nedeniyle Fesih” olarak değiştirmişti.

 

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile tekrar kodun ismi eski haline getirilmiştir.

 

Buna göre; 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

 

Sigortalıların işten çıkarılması halinde 10 gün içinde SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmektedir. Bu bildirgede sigortalının işten çıkışına uygun olarak 40 fesh nedeninden birisi seçilir.

 

7244 sayılı Kanunla getirilen fesh yasağı ile söz konusu fesh kodlarından bazıları fesh yasağı kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda şu an için 1711.2020 tarihine kadar 4857/18, 4857/25-I, III, IV Bendleri için fesh yasağı bulunmaktadır. Fesh yasağı kapsamında işçi istifası ve işçinin haklı nedenle feshi (4857/24) yapılabilir.

 

Bununla birlikte; 4857/25-II ile işyeri kapanması ve işin sona ermesi kapsamında da fesh yapılabilir.

 

Söz konusu kapsam göz önünde tutulmak kaydıyla doğrudan ya da arabulucu nezdinde feshler yapılabilir.

 

İsmi değiştirilen 26 numaralı kod, fesih yasağı kapsamındadır.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."