Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirilmesine İlişkin VUK GT Yayımlandı.

Numara: 2020 / 18 Tarih: 14 Ocak 2020

515 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 10.01.2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  (Sıra  No:  509) yayımlanmıştı.

 

515 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Tebliğ ile; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait  düzenlenen e-Arşiv  Faturanın “müşterinin  adı,  ticaret  unvanı,  adresi,  vergi dairesi  ve hesap  numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi imkanı getirilmiştir.

 

Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

 

Daha önce bu imkan sadece 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükelleflere tanınmıştı.

 

Öte yandan Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususlarıebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."