Derneklerde e-Alındı Belgesi Uygulamasının Hizmete Açılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı.

Numara: 2020 / 213 Tarih: 16 Ekim 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından 06.10.2020 tarihli ve 2020/20 44004064-700-6326 sayılı “e-alındı belgesi” konulu genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na 25/03/2020 tarihinde eklenen Ek Madde 2 ile derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabilmesinin önü açılmıştı.

 

09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması, elektronik ortama taşınması sağlanmış; hesap verebilir, şeffaf bir sivil toplum anlayışının önünün açılması için bir takım değişiklikler yapılmıştı.

 

Bu yeniliklerden birisi de derneklerin elektronik ortamda defter tutabilmesi ve elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebilmesidir.

 

2020/20 Sayılı Genelge ile; derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesinin yolu açılmıştır.

 

“e-Alındı Belgesi” adıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde derneklerin hizmetine sunulan uygulamayla, gelir tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin basılması, kontrolü ve dağıtımında yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması, kağıt israfının önlenmesi, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir dernek yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Uygulamayla yönetim kurulu tarafından e-alındı belgesi düzenleme yetkisi verilen kişiler, derneğe üye aidatını ödemek veya bağışta bulunmak isteyen kişilerin ad-soyad, TCKN, cep telefonu, varsa e-posta adres bilgilerini DERBİS’e girerek e-alındı belgesini düzenleyebilecektir. 

 

Düzenlenen e-Alındı Belgesi SMS ve e-posta yoluyla bağışçıya gönderilecektir. Gönderilen e-alındı belgesinin doğruluğu, belgenin sağ üst köşesinde bulunan kare kodu ya da belgenin en alt satırında bulunan doğrulama kodu ile https://www.siviltoplum.gov.tr/e-Alındı-Belgesi-Sorgulama adresinden kontrol edilebilecektir. 

 

Yine yapılacak yeni çalışmalar ile elektronik ortamda dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi, defter ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."