7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusu Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

Numara: 2020 / 269 Tarih: 31 Aralık 2020

3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)”, 30.12.2020 tarih 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

3343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 31.12.2020 tarihinde sona erecek vergi, SGK v.b. borçların yapılandırma başvuru süresi (1 ay uzatıldığından - ayın son günü hafta sonuna rastladığından) 01.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre;

 

  • Yapılandırılacak Vergilerin ilk taksitlerinin ödeme süresi (1 ay uzatıldığından – ayın son günü hafta sonuna rastladığından) 01.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

  • Yapılandırılacak SGK borçlarının ilk taksitlerinin ödeme süresi (1 ay uzatıldığından) 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri ile orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında kurdukları kooperatiflere kullandırılan tarımsal amaçlı kredilerin geri ödenmesi ile ilgili borçların yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatılmadığından başvuruların 31.12.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."