2020/II. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

Numara: 2020 / 163 Tarih: 12 Temmuz 2020

2020/II. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

 

Numara         : 2020 / 163

Tarih              : 12 Temmuz 2020

 

09.07.2020 tarihli ve KVK-54/ 2020-1 / Yatırım İndirimi – 40 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 54

 

Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      : 09/07/2020
Sayısı                                      : KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40
İlgili olduğu maddeler          : VUK Mük. Madde 298, GVK Geçici Madde 69, KVK Madde 32/A

İlgili olduğu kazanç türleri   : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.


Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."