2020 2. Dönemi (01.07-31.12.2020) için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

Numara: 2020 / 159 Tarih: 08 Temmuz 2020

Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar açısından önem arz etmektedir. Çalıştığı her bir yıl karşılığında bir aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alan işçi, maaşı kaç lira olursa olsun kıdem tazminatı tavanıyla sınırlı ödeme almaktadır. Bu tavan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan en yüksek Devlet memuruna ‘Emekli Sandığı Kanunu’ hükümleri kapsamında 1 hizmet yılı için ödenecek azami (en yüksek) emeklilik ikramiyesi kadar olmakta ve her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısı Genelgesi ile 01.07.2020-31.12.2020 döneminde geçerli memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

 

Buna göre; 01.07.2020-31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.117,17-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13. Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

 

Bu kanun kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

Buna göre:

 

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

 

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

 

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

 

-Askerlik görevi nedeni ile,

 

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

 

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

 

-İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde

 

çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.

 

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

 

İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın bordroda prim, ikramiye vb. şekilde gösterilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekir. Aşan kısımlar ancak bu şekilde gider yazılabilir.

 

Yıllar itibarıyla çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

DÖNEMİ                                             TUTARI

01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi    7.117,17 TL

01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi          6.730,15 TL

01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemi          6.379,86 TL

01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi          6.017,60 TL

01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi          5.434,42 TL

01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi          5.001,76 TL

01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi          4.732,48 TL

01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi          4.426,13 TL

01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi          4.297,21 TL

01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi          4.092,53 TL

01.09.2015 - 31.12.2015 Dönemi          3.828,37 TL

01.07.2015 - 31.08.2015 Dönemi          3.709,98 TL

01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi          3.541,37 TL

 

 

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."