01.06.2020 Tarihinden İtibaren Zorunlu Olan Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Başvurusunu Tamamlayamayan Serbest Meslek Erbapları Haziran Ayı Sonuna Kadar Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilir

Numara: 2020 / 129 Tarih: 22 Mayıs 2020

Bildiğiniz üzere; e-Belge uygulamalarının tüm mükellef gruplarınca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.10.2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 

İlgili tebliğ kapsamında; vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenmeye başlanacaktır.

 

Yaşadığımız salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle özellikle e-imza temini sürecinde bazı zorluklar yaşanmaktadır.

 

Ancak 509 sayılı VUK Genel Tebliğinde;

 

e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükelleflerin, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenlemeye devam edebilecekleri,

 

Aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerektiği,

 

e-Belge  uygulamalarına  dahil  olunan  tarihin  ait  olduğu  ayın sonundan   (e-Fatura   ve   e-Arşiv  Fatura  uygulamaları  için  7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezaların tatbik edileceği,

 

belirtilmiştir.

 

Buna göre; serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin 30.06.2020 tarihinde kadar serbest meslek makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemeleri mümkündür.

 

Halen başvuru yapmamış olanlar için Haziran ayı sonuna kadar e-SMM başvurularının tamamlanması hususunu önemle hatırlatırız.

 

Tüm serbest meslek erbabı vergi mükelleflerine önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."