×

Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin SGK Duyusu Yayımlandı

 

Bilindiği üzere 1 Seri Nolu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Tebliğin Geçici 1. maddesi uyarınca Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti.

 

Uygulama geçiş döneminde, pilot il Kırşehir ilinde Haziran'da verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 01.06.2017 tarihinde, geçiş döneminin ardından Türkiye genelinde ise 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmış, 3 Seri No.lu Tebliğ ile bu süre 01.07.2018 tarihine ertelenmiş, 4 Seri No.lu Tebliğ ile de; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçiş tarihi 01.10.2018 tarihine uzatılmış, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 01.07.2019 tarihi 01.01.2020 olarak değiştirilmiş, dolayısıyla söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi bir kez daha ertelenerek 01.01.2020 olarak yeniden belirlenmişti.

 

01.01.2020 tarihinde tüm Türkiye’ de başlanılacak olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının sağlıklı yürüyebilmesi, düzenlenecek beyannamenin hem Gelir İdaresi Başkanlığı’nda hem de SGK’ da kabul görmesi için işverenlere ait vergi kimlik numarası ile bu vergi kimlik numarasına ait işyeri sicil numaralarının doğru ve eşleşmiş olması gerekmektedir.

 

Bu nedenle SGK,e-bildirge sisteminde uyarı niteliğinde bir duyuru yapmıştır. VKN numaraları ile SGK işyeri sicil numaralarının mutlaka kontrol edilerek eşleşme işleminin yapılması gerekmektedir.

 

Kasım ayı başında E-Bildirgelerini onaylayan işveren- işveren vekilleri herhangi bir uyarıyla karşılaşmadan bildirgelerini onayladı. Bu hafta içerisinde E-Bildirge sayfasında yapılan güncelleme ile geçmişte Vergi Kimlik numarası ve SGK işyeri sicil numarası eşleştirmesi sistemde yapılmış olsa bile 01.01.2020 tarihi itibariyle Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin birleşecek olmasından sebep E-Bildirge kullanıcılarının tekrar sitemde VERGİ NUMARASI/T.C.K NO İŞYERİ DOSYASINA AİTTİR linkine tıkladıktan sonra Güvenlik kodunun girilip devam tuşuna basılması gerekmektedir. Bu işlemi yapmadan kullanıcılar Ekim 2019 Bildirgelerini onaylamak için bir sonraki adıma geçemeyeceklerdir.

 

Uygulayıcılar, öncelikle E-Bildirge şifresi ile normal giriş yapıp onaylama yaptıktan sonra kullandıkları paket program ile direk E-Bildirge onaylama sayfasına geçebilecektir.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ EŞLEŞMESİ UYGULAMASI:

 

SGK’nıne-bildirge sistemine girdiğimizde karşımıza ”Bilindiği üzere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğin geçici 2’inci maddesi hükmüne göre, pilot uygulama Kırşehir ilinde 01.06.2017 tarihinde; Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde ise 01.01.2018 tarihinde başlatılmıştır.

 

Söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup, uygulama kapsamında işverenlerimizin belgelerini sağlıklı bir şekilde gönderebilmeleri için Maliye Bakanlığı ile Kurumumuz nezdindeki vergi kimlik numaralarının eşleşmesi ve doğruluğu önem arz etmektedir.

 

Bu bakımdan “işyerinizin Kurumumuz işyeri tescil sisteminde kayıtlı vergi kimlik numarası aşağıda gösterilmiş olup, kayıtlı vergi kimlik numaranızın hatalı olması durumunda gerekli güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.” şeklinde bir duyuru çıkmaktadır.

 

Buna göre 01.01.2020 tarihinde tüm Türkiye’de başlanılacak olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının sağlıklı yürüyebilmesi, düzenlenecek beyannamenin hem Gelir İdaresi Başkanlığı’nda hem de SGK’ da kabul görmesi için işverenlere ait vergi kimlik numarası ile bu vergi kimlik numarasına ait işyeri sicil numaralarının doğru ve eşleşmiş olması gerekmektedir. Vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarasının eşleşmemesi, hatalı olması veya doğru olmaması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecek MUHSGK’nın, SGK’ya gitmesi dolayısıyla onaylanması mümkün olmayacağından, eşleşme yapılmayan işyerine ait bildirgenin verilmemesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu da idari para cezası uygulaması, teşviklerden ve asgari ücret desteğinden yararlanamama gibi sonuçlar doğuracaktır.

 

Bu sonuçlara maruz kalmamak için, vergi kimlik numaraları ile bu vergi kimlik numaralarına ait SGK işyeri sicil numaralarının kontrol edilmesi, hatalı veya yanlış olanlar varsa bunların mutlaka düzeltilmesi ve doğru numaraların birbiriyle eşleştirilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi