×

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satış (Bavul Ticareti) İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin 28 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı

28 Seri No.lu ”KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra bir paragraf eklenmiştir.

 

Buna göre; özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılacaktır.

 

Tebliğ hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi