×

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçişin 01.01.2020 Tarihine Ertelenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

6 Seri Nolu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 1 Seri Nolu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Tebliğin Geçici 1. maddesi uyarınca Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmişti. 

 

Uygulama geçiş döneminde, pilot il Kırşehir ilinde Haziran'da verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 01.06.2017 tarihinde, geçiş döneminin ardından Türkiye genelinde ise 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmış, 3 Seri No.lu Tebliğ ile bu süre 01.07.2018 tarihine ertelenmiş, 4 Seri No.lu Tebliğ ile de; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçiş tarihi 01.10.2018 tarihine ertelenmişti.

 

Bu sefer 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 01.07.2019 tarihi 01.01.2020 olarak değiştirilmiş, dolayısıyla söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi bir kez daha ertelenerek 01.01.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ yayım tarihi olan 27.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi