×

Mali Tatil Uygulaması Hakkında SGK Yazıları Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2019 tarih E.9656640 ve 16.07.2019 tarih E.10288846 sayılı Genel yazılar yayımlanmıştır.

 

 

03.07.2019 tarih E.9656640 Sayılı Genel yazı

 

03.07.2019 tarih E.9656640 Sayılı Genel yazıda; 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun ile getirilen Mali Tatil Uygulaması Hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, “Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar ve bu ayın 20‘sinde (yirmisi dahil) sona erer.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, 2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 22 Temmuz (20 Temmuz günü Cumartesi gününe denk geldiğinden) günü sona erecektir

 

Bu nedenle, 2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7. günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar; 

 

23 Temmuz ila 29 Temmuz (27 Temmuz Cumartesi gününe rastladığından) tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5. gün (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

 

Ayrıca, resmi işyeri işverenlerince, 15/5/2019-14/6/2019 dönemine ait prim tutarlarının, son ödeme tarihi olan 15/7/2019 tarihinin, mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 29/7/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

 

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 23 Temmuz ila 29 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir. 

 

Yasal ödeme süresi 1 Temmuz 2019 (30 Haziran 2019 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2019/Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

 

 

16.07.2019 tarih E.10288846 sayılı Genel Yazı

 

SGK tarafından 16.07.2019 tarih E.10288846 sayılı Genel Yazı ile, 03.07.2019 tarih E.9656640 sayılı Genel Yazıya atıfta bulunularak, Gelir İdaresi Başkanlığının isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda, vergi takvimine uyumlu olması ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanundan doğan hak ve yükümlülükler yönünden yeknesaklığın sağlanması bakımından önceki genel yazılarında belirtilen bazı hususların aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre;

 

2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir. (Daha önce 22 Temmuz olarak açıklanmıştı.)

 

2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7. günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. 

 

21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5. günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir. (Daha önce 23-29 Temmuz arası için 29 Temmuz olarak açıklanmıştı.)

 

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

 

Bu itibarla 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yapılması gereken:

 

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi Süresi                                                               29.07.2019

 

İşe Giriş Ve İşten Çıkış Bildirgesinin Verilme Süresi                                          29.07.2019

 

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi                                           29.07.2019

 

İdari Para Cezalarına İtiraz                                                                         29.07.2019

 

Asgari İşçilik Oranına İtiraz Süresi                                                              29.07.2019

 

Olarak uygulanacak, ayrıca, SGK müfettişleri ile denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günü 29 Temmuz’dur.

 

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim süresi ertelenmemektedir. Bu nedenle iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

 

Öte yandan 29/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya malî tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi