×

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.11.2019 tarihinde ve YMM/ 2019-1 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” yayımlanmıştı.

 

Bu tebliğin, “Amaç ve kapsam” başlıklı 2. maddesinin 2. bendinde, Yeminli mali müşavirlerin, bu Tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebilecekleri belirtilmiş ve  Tasdik Raporlarından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacağı açıklanmıştı.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde, katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi YMM/ 2019-1 sayılı sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

Buna göre; yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

 

15.11.2019 tarihinden elektronik ortamda gönderme zorunluluğunun başladığı 01.04.2020 tarihine kadar söz konusu raporlar halihazırda olduğu gibi vergi dairelerine kağıt ortamında teslim edilebilecektir.

 

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi