×

İlave İstihdamda İşverene Sağlanacak Ücret Desteği Süresi 30.04.2019 Tarihinde Sona Erecek.

22.02.2018 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 7103 prim teşviki ile ilgili Geçici 19. maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen bir fıkra ile işverenlere 7103 prim teşvikine ilave olarak ücret desteği sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

7166 sayılı Kanun kapsamında 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında istihdam edilecek aşağıda şartları taşıyan işçilerle sınırlı günlük 67,36 TL tutarında ücret desteğinden yararlanmak için inşaat, balıkçılık ve tarım faaliyet alanındaki işyerlerinde son tarih 30.04.2019 olmakla birlikte; diğer işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresi işe giriş tarihinden en az bir gün önce olması gerektiğinden, söz konusu işyerleri için işlem yapılması gereken son tarih 29.04.2019 olduğunun dikkate alınması yararlı olacaktır.

Belirtilen tarihten sonra işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

Ücret Desteğinden Faydalanılabilmek İçin;

 

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 

Sigortalıların;

 

  • İşe alındıkları aydan önceki son üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
  • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

 

gerekmektedir.

 

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

 

gerekmektedir.

 

7103 prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, aylık net asgari ücret düzeyinde 2.020,90 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere işverene ücret desteği olarak ayrıca sağlanacaktır.

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilecektir.

İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması gerekmektedir.

Buna göre; SGK ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenlerin, bu şartları taşıyan işçilerin 29.04.2019 tarihine kadar (bazı iş kolları için 30.04.2019 tarihinde ) istihdam etmeleri ve SGK’ya işe giriş bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi