×

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmaz Ticaretinde (Galeri ve Emlakçılar) Yetki Belgesi Alma Zorunluluğunun Süresi 31.08.2020 tarihine Uzatıldı.

 

7104 sayılı Kanun’un 6. Maddesiyle 3065 sayılı Kanun’un değiştirilen (23/f) maddesine göre, 01.06.2018 Tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

 

3065 sayılı Kanun’un (29/5) maddesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden (işletmesi adına yetki belgesi alan tacir, esnaf ve sanatkârlar) mükelleflerin ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için T.C. Ticaret Bakanlığı İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi almaları gerekmektedir.

 

Mezkur yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte 01.06.2018 tarihinde henüz yetki belgesi almamış olanlar yönetmeliğe göre yetki belgesi alması için geçici 1. Maddede verilen süre ile sınırlı olmak üzere 13.08.2019 tarihine kadar yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilecekken 10.08.2019 Tarih ve  30858 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yetki belgesini alma süresi yeniden 31.12.2019 Tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işlerini sürdürebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi için süre sekiz ay daha uzatılarak 31.08.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Ayrıca 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”’in geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerin yetki belgesi almasıyla ilgili süre 11.12.2019 tarih 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre; mezkur yönetmelikler kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti ile iştigal edip henüz yetki belgesi almamış olanlar, yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için geçici 1. Maddede verilen süre ile sınırlı olmak üzere 31.08.2020 tarihine kadar yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilecektir.

 

Bu kapsamda yetki belgesi almayan mükelleflerin 31.08.2020 tarihinden sonra ikinci el araç ticaretinde ve taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulamaları (KDV matrahının alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olması imkanı) mümkün değildir.

 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS)

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli ve sistemli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

 

Önümüzdeki dönemde tacir ve esnafımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, işletmeleri adına yetki belgesi alarak yürütmeleri gerekmektedir. Yetki belgesi başvuruları 13/05/2018 tarihinden bu yana İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapılmakta ve bu belge ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine İETTS üzerinden verilmektedir.

 

İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, on sekiz yaşın doldurulmuş olması, lise mezunu olunması, iflas veya konkordato ilan edilmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerekmektedir.

 

İETTS, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesini ve işlemlerin kısa süre içinde ve güvenli bir biçimde yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

 

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

 

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS)

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli ve sistemli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

 

Önümüzdeki dönemde tacir ve esnafımızın taşınmaz ticareti faaliyetlerini, işletmeleri adına yetki belgesi alarak yürütmeleri gerekmektedir. Yetki belgesi başvuruları 05/08/2018 tarihinden bu yana Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılmakta ve bu belge taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine TTBS üzerinden verilmektedir.

 

İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, on sekiz yaşın doldurulmuş olması, lise mezunu olunması, iflas veya konkordato ilan edilmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerekmektedir.

 

TTBS, taşınmaz ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesini ve işlemlerin kısa süre içinde ve güvenli bir biçimde yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

 

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle İştigal Edenlerle İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Taşınmaz Ticareti İle İştigal Edenlerle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) Yardım Rehberi İçin tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi