×

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Verilen 1 Yıllık Sürenin 18 Aya Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55) “  31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

 

Bu tebliğin; "İhracat bedellerinin yurda getirilmesi" başlıklı 3. Maddesinde; Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edileceği veya getirileceği, bu bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği ve en az %80’nin bankaya bozdurulma zorunluluğu yönünde düzenleme yapılmış ve tebliğin yürürlüğüne 13 . maddesinde bu hükümlerin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacağı (04.03.2019 tarihine kadar) düzenlenmişti.

 

2019-32/53 Sayılı Tebliğle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin söz konusu Tebliğ hükümleriyle daha önce 6 ay olarak belirlenen yürürlük süresi 1 yıl olarak değiştirilerek ihracat bedellerinin yurda getirilme uygulamasındaki süre 6 ay daha uzatılarak 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Bu defa; 2019-32/55 No.lu Tebliğ ile daha önce 1 yıl olarak belirlenen bu süre 18 ay olarak değiştirilerek 04.09.2019 tarihi itibariyle sona eren ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasındaki süre 6 ay daha (04.03.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

 

Tebliğ, yayımı tarihi olan 31.08.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi