×

Defter Beyan Sisteminde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) Hakkında Duyuru Yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 24.07.2019 tarihinde Defter Beyan Sisteminden Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin (Poşet Beyannamesi) nereden verilebileceği Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Buna göre; 2019/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi ve sonraki dönemlere ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi sadece Defter Beyan Sistemi üzerinden verileceğini açıkladı.

 

2019/Ocak, Şubat, Mart dönemi ile 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (poşet beyannamesi) Defter Beyan Sistemine ek olarak e-beyannamesi üzerinden verilebilir.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemi ile 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” sadece Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi