×

2019 - Sirküler

2019 / 144

2020 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetlerinin Belirlendiği 75 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

02 Eylül 2019

2019 / 143

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Verilen 1 Yıllık Sürenin 18 Aya Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

02 Eylül 2019

2019 / 142

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına (Varlık Barışı) İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı

26 Ağustos 2019

2019 / 141

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçişin 01.01.2020 Tarihine Ertelenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

24 Temmuz 2019

2019 / 140

Defter Beyan Sisteminde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) Hakkında Duyuru Yayımlandı.

25 Temmuz 2019

2019 / 139

Defter Beyan Sistemine Hasılat Esaslı Vergilendirilen Vergi Sorumluları İçin KDV Beyannamesi eklenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı.

24 Temmuz 2019

2019 / 138

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanun İle Borçluların Finansal Kurumlara Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İmkan Tanındı

23 Temmuz 2019

2019 / 137

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

20 Temmuz 2019

2019 / 136

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonunun Kaydı İçin Ödenen Harç Tutarının Artırılmasına İlişkin 1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

19 Temmuz 2022

2019 / 135

Mali Tatil Uygulaması Hakkında SGK Yazıları Yayımlandı

17 Temmuz 2019

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi