×

2019 - Sirküler

2019 / 174

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin GİB Duyuruları Yayımlandı.

04 Kasım 2019

2019 / 173

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin 1 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı

04 Kasım 2019

2019 / 172

Defter Beyan Sistemi Duyuruları Yayımlandı.

01 Kasım 2019

2019 / 171

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

01 Kasım 2019

2019 / 170

Kamu Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %22’den %19’a İndirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

25 Ekim 2019

2019 / 169

Elektronik Uygulamalara Geçiş Şart ve Sürelerine İlişkin Önemli Değişiklikler Getiren 509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

22 Ekim 2019

2019 / 168

Gib Merkez ve Taşra Birimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlıklarının da E-Tebligat Sistemini Kullanmasına İlişkin 511 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Ekim 2019

2019 / 167

İş Yeri Adres Değişikliği İşlemlerinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişikliğe İlişkin 510 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Ekim 2019

2019 / 166

Elektronik Defter (e-defter) Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 3 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı.

21 Ekim 2019

2019 / 165

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

16 Ekim 2019

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi