×

4447 Geçici 19. Madde Kapsamında Teşvik veya Destekten Yersiz Yararlanılan Sürelere İlişkin Primlerin Geri Alınması Hakkında SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 08.11.2019 tarih ve E.17331001 sayılı Genel yazısı yayımlanmıştır.

 

Genel yazıda; 4447 sayılı Kanun’un geçici 19.  maddesi kapsamında sigortalının, 17103 kanun ile 27103 kanun numaralı teşvik veya destekten fazla yararlanılan sürelere ait geri alınacak primlere ilişkin usul ve uygulamalar açıklanmıştır.

 

Buna göre; 4447  sayılı  Kanunun  geçici  19.  maddesi uyarınca sigortalının, 17103  kanun  numaralı  teşvik  ile  27103  kanun  numaralı  teşvik kapsamında bir işyerinde teşvik tanımlaması yapıldıktan sonra, destek süresi  bitmeden  ayrılarak  başka  bir  işyerine  girdiklerinde,  yeni  işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile  birlikte  ücret  desteğinden  yersiz  yararlanıldığı  anlaşılan işyerlerinden,  haksız  yararlanılan    teşvik  ve  ücret  destekleri  geri alınacaktır.

 

Bilindiği üzere; 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinin ikinci fıkrasında "bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır."

 

2018/22 sayılı Genelgenin "4-Destekten yararlanma süresi" başlıklı bölümü ise; “4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere;

 

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay,

 

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle,

 

uygulanır.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Dolayısıyla bu kapsamda olan bir sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden  işe  başlaması  durumunda,  yeniden  işe  başladığı  tarihteki  durumu  dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19.u  maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanabilecektir.

 

Ancak SGK tarafından yapılan incelemede bazı işyerlerinde;

 

  • 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

 

  • 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

 

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmasına karşılık geriye yönelik olarak haksız şekilde yararlanıldığı belirtilen teşvik ve destekler için haksız yere yararlanılan işyerlerine mahsus olmak üzere, tahakkuk edecek borç bu işverenlere gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın 5 iş günü içerisinde tebliğ edilecek, 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde bu işverenlere ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi