×

2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına İlişkin 52 No.lu MTV Genel Tebliği Yayımlandı.

 

52 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş ancak 22.12.2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir.

 

Buna göre Tebliğ ile; 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri 2019 yılında uygulanan had ve tutarlarda % 12 (on iki) oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi