×

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi.

64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14. maddesinde yer alan azami tutar ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 TL olmuştur.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili tebliğ eki listeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi