×

2019 - Sirküler

2019 / 76

KDV, ÖTV ve Tapu Harcında İndirim Uygulamasında Süre Uzatılmasına İlişkin 843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

21 Mart 2019

2019 / 75

Yasal Süresinden Sonra Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK’ya Elektronik Ortamda Verilebilmesine İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

21 Mart 2021

2019 / 74

2018 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Kira Beyanı (Gayrimenkul Sermaye İradı) Hatırlatmaları

16 Mart 2019

2019 / 73

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5’lik Vergi İndirimine İlişkin İhlal Sınırları Hakkında GVK 307 GT Yayımlandı.

16 Mart 2019

2019 / 72

Uçuş Ve Dalış Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası, İnternet Satışlarında Esnaf Muaflığı Ve İşe Başlatmama Tazminatlarının Gelir Vergisinden İstisna Tutulması Uygulamalarına İlişkin GVK 306 GT Yayımlandı.

15 Mart 2019

2019 / 71

Konut Kapıcılığı İşyerlerinin (Apartman-Bina Yöneticiliği) Kolay İşverenlik Kapsamına Alınmasına İlişkin 2019/6 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

14 Mart 2019

2019 / 70

2018-32/48 Sayılı Tebliğ Kapsamında İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlandı.

11 Mart 2019

2019 / 69

Uçak ve Simülatörlerinin Amortisman Oranının Değiştirilmesine İlişkin 506 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

11 Mart 2019

2019 / 68

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine (%5) İlişkin Durumunun Sorgulanabilmesine İlişkin Gib Duyusu Yayımlandı.

11 Mart 2019

2019 / 67

Eski Nesil ÖKC’lerin Hurdaya Ayrılması Ve Kayıtlardan Silinmesine Yönelik İş Ve İşlemler Hakkında Tereddüt Edilen Hususlar Konusunda Gib Duyusu Yayımlandı.

09 Mart 2019

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi