×

2019 - Sirküler

2019 / 105

Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefler İçin KDV4 Beyannamesine İlişkin Gib Duyusu Yayımlandı.

08 Mayıs 2019

2019 / 104

2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2019/9 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

08 Mayıs 2019

2019 / 102

Bazı Mal Ve Hizmetlere İlişkin KDV Ve ÖTV Tutar Ve Matrahlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1013 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

02 Mayıs 2019

2019 / 102

1015 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1015)”, 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile, enflasyon oran

02 Mayıs 2019

2019 / 101

1. Vergi Levhalarının Sistemden Alınması Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma

01 Mayıs 2019

2019 / 100

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

30 Nisan 2019

2019 / 99

İlave İstihdamda İşverene Sağlanacak Ücret Desteği Süresi 30.04.2019 Tarihinde Sona Erecek.

03 Kasım 2022

2019 / 98

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Gib Duyusu ve Rehber Yayımlandı.

24 Nisan 2019

2019 / 97

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

20 Nisan 2019

2019 / 96

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 2019/1 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı.

18 Nisan 2019

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi