×

2019 - Sirküler

2019 / 125

2019 Yılı Mali Tatil Uygulaması.

02 Temmuz 2019

2019 / 124

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

29 Haziran 2019

2019 / 123

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Kanuni Temsilcilerin (Şirket Müdürü/müdürleri) Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebilmesine Dair 2018/1 Sayılı Danıştay Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

24 Haziran 2019

2019 / 122

Hurdaya Ayrılan veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarına Dair 1148 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

18 Haziran 2019

2019 / 121

Sanayici ve İhracatçılara Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının Sıfır Olarak Belirlenmesine Dair 1149 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

17 Haziran 2014

2019 / 120

Köprü Cezalarının İptali, Hurda Araç ÖTV Teşvikinin Artırılması gibi Değişiklikleri İçeren 7176 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

13 Haziran 2019

2019 / 119

Oda ve Borsa Yıllık Ve Munzam Aidatlarının Birinci Taksitleri 1 Temmuz’a kadar ödenmelidir.

13 Haziran 2019

2019 / 118

Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

11 Haziran 2019

2019 / 117

2018 Yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılacaktır.

17 Haziran 2019

2019 / 116

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin 507 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

10 Haziran 2019

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi