×

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler Yayımlandı.

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına ilişkin 513 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27.12.2018 tarih ve 30638 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikle; bireysel emeklilik sisteminde (Zorunlu BES) cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılanlara üç yıl içinde yeniden sisteme girme hakkı verildi.

 

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 

  • Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

 

  • Birden fazla bağımsız şirketin bir araya gelmesiyle oluşan şirket yapılanmalarında, çalışan sayısı her bir şirket için ayrı ayrı veya toplu olarak değerlendirilebilecektir.

 

  • Çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitine ilişkin Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre ise; Yönetmeliğe göre emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınmaktadır. Ancak 27.12.2018 tarihinden önce emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, 01.01.2017 tarihi esas alınacaktır.

 

  • İlgili kanunlar (4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlar) kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla, 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecektir.

 

  • Sistemin başlangıcından bugüne kadar olan dönemde çalışanlarını otomatik emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler, en geç 2 ay içinde kendilerine bağlı çalışanların ücretlerinden kesecekleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmaları halinde, katkı payının emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacağı açıklanmıştır.

 

  • Sistemde birden fazla sözleşme veya sertifikası olan ve emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcılar için hesap birleştirme zorunluluğu kaldırıldı. Bu kapsamda katılımcılar istedikleri sözleşmelerinden emekli olabilecek, diğer sözleşmeleri sistemde kalmaya, dolayısıyla katılımcılar tasarrufta bulunmaya devam edebilecektir.

 

Söz konusu yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi