×

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere Damga Vergisi Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Yayımlandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından 22.11.2018 tarihinde DV-22/2018-1 sayılı “Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi” hakkında Damga Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

 

Sirkülerde, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmış, Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirilmiştir.

 

Buna göre;

 

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunuyor. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda, aşağıda belirlenen şartların tamamını birlikte taşıması halinde ayrıca damga vergisi aranılmayacaktır.

 

Buna göre,

 

  1. Sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,

 

  1. Değişiklik sonrası Türk lirası cinsinden belirlenecek yeni toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,

 

  1. İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması

 

Öte yandan düzenlenen kağıt, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisi ödenecektir.

 

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan ödenmiş olması halinde ise artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi aranmayacaktır.

 

Bedelin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisine tabi olacaktır.

 

Son olarak, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisine tabi olacaktır.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

                                                          

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi