×

Özel Tüketim Vergisi Kanununa İlişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

27.03.2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yapılan değişiklik çerçevesinde bazı ÖTV Kararnamelerinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları da güncellenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Karar yayım tarihi olan 27.03.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi