×

Dövizle Sözleşme Düzenlenmesine İlişkin İstisnaların Kapsamının Esnetilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)16.11.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Eylül ve Ağustos aylarında gerçekleşen Türk Lirasındaki aşırı değer kayıpları neticesinde beraberinde değer kaybını engellemek amacıyla bir takım tedbirler alınmış ve 04.09.2018 tarihinde yayımlanan 2018-32/48 numaralı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

 

13.09.2018 tarihli 2018/85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile döviz veya dövize endeksli sözleşmelerde bedelin TL cinsinden belirlenmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu karar sonucu sözleşme bedellerinde yapılacak değişikliklere 06.10.2018 tarihinde yayınlanan 2018-32/51 No.lu tebliğ ile çeşitli istisnalar ve hesaplamalara ilişkin açıklamalar getirilmişti.

 

2018-32/52 No.lu tebliğ ile de; 06.10.2018 tarihli 2018-32/51 tebliğde düzenlenen döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşme düzenlenmesine ilişkin istisnaların kapsamı kısmen genişletilmiştir.

 

 

Buna göre;

 

 • Serbest bölgelerde yapılan gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinin,

 

 • Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ancak Türkiye’de yerleşik olan kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,

 

 • Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketlerin gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,

 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,

 

 • Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin,

 

sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkan tanınmıştır.

 

 

 • Gemi adamlarının taraf oldukları iş sözleşmelerinin, döviz cinsinden düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

 

 • Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş makineleriyle ilgili satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan   diğer   ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasına imkan tanınmıştır.

 

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilmesi için yurt dışında üretilmesi şartı getirilmiştir.

 

 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan   diğer   ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak    kararlaştırılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

 • Gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için de TL’ye dönüşüm zorunluluğunun aranmayacağı belirtilmiştir.

 

 • Sadece taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

 

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilmekteyken sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda, Türkiye’de yerleşik sayılmayacaklardır.

 

Tebliğ, yayımı tarihi olan 16.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi