×

7143 Sayılı Yasa İle Tanınan Yurtdışı Kazançların Türkiye'ye Transfer Edilmesine (Varlık Barışı) İlişkin Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Altı Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

405 Sayılı ” 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar” Cumhurbaşkanı Kararı, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 11.05.2018 tarihli ve “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

 

Kanunun 10. maddesinin 13. fıkrasında yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili düzenlemede,

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin

 

−Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki a vergi dairelerine bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin

 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekleri yönünde düzenleme yer almaktaydı.

 

 

405 Sayılı  CB Kararıyla; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirimi ve bildirilen tutarlar üzerinden %2 vergi ödenmesine ilişkin süreler uzatılmıştır.

 

Buna göre;

 

−Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.05.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve 30.06.2019 tarihine kadar %2 oranında vergi ödeyen gerçek ve tüzel kişiler

 

−Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki vergi dairelerine 30.05.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve 30.06.2019 tarihine kadar vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler

 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

 

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi