×

2018 - Sirküler

2018 / 133

7143 Sayılı Kanuna Göre Kdv Artırımında Bulunmuş Olan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkartılmalarına İlişkin KDV GUT’de Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

06 Eylül 2018

2018 / 132

SGK Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %12’den %22’ye Çıkartılmasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

06 Eylül 2018

2018 / 131

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının %2 Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

05 Eylül 2018

2018 / 130

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

04 Eylül 2018

2018 / 129

Şirketlerin Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

03 Eylül 2018

2018 / 128

31.08.2018 Tarihi Olan SGK Prim Borcu ve Yapılandırma Ödeme Süreleri Uzatıldı.

01 Eylül 2018

2018 / 127

Mevduat Hesaplarına Uygulanan Gelir Vergisi Kesinti Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

31 Ağustos 2018

2018 / 126

7143 Sayılı Yasa İle Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak İstisnadan Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

31 Ağustos 2018

2018 / 125

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin 4 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

28 Ağustos 2018

2018 / 124

Vergi Daireleri ve SGK İl Müdürlükleri ile Merkez Müdürlüklerinin 27 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 23:59' a Kadar Açık Bulundurulmasına İlişkin GİB Bülteni ve SGK Duyusu Yayımlandı.

27 Ağustos 2018

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi