×

2018 - Sirküler

2018 / 143

E-Bildirge Şifresinin Verilmesi Ve E-Devletten Onaylanarak Aktivasyon Yapılması İle İlgili Yeni Düzenleme Yaptı İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

24 Eylül 2018

2018 / 142

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012/27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018/31 Sayılı Genelgesi Yayımlandı.

24 Eylül 2018

2018 / 141

Kamu Gözetimi Kurumu Tarafından Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir.

22 Eylül 2018

2018 / 140

Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesine İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

21 Eylül 2018

2018 / 139

Yabancılara Bazı Şartlarla Türk Vatandaşlığına Geçiş İmkanını Kolaylaştıran Yönetmelik Yayımlandı.

20 Eylül 2018

2018 / 138

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından Dövizle Yapılan Sözleşmeler Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı.

18 Eylül 2018

2018 / 137

Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

15 Eylül 2018

2018 / 136

Dövizle Yapılan Sözleşmelerin Türk Lirasına Döndürülmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

13 Eylül 2018

2018 / 135

SGK Borçları Dolayısıyla Haciz Konulan Menkul Ve Gayrimenkuller Üzerindeki Haczin Kaldırılarak İadesine İlişkin 2018/31 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

08 Eylül 2018

2018 / 134

Ödeme Kaydedici Cihazlardan Yapılan Satışlara İlişkin Z Raporlarının (ÖKC Günlük Kapanış) GİB'e Bildirim İçin Tanınan Süre 01.10.2018 Tarihinde Sona Erecektir.

06 Eylül 2018

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi