×

2018/I. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.

03.04.2018 tarihli ve KVK-48/ 2018-2 / Yatırım İndirimi – 34 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört)  olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48

 

Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      : 03/04/2018
Sayısı                                      : KVK-48 / 2018-2 / Yatırım İndirimi - 34 
İlgili olduğu maddeler          : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.


Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi