×

2018 - Sirküler

2018 / 173

2017 Yılına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talebinin En Geç Kasım KDV Beyannamesi İle Yapılması

13 Aralık 2018

2018 / 172

Tüzel Kişilere Yapılacak Resmi Tebligatların Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

12 Aralık 0201

2018 / 171

2019 Yılı Başında 5 ila 9 Arası Sigortalı İşçi Çalıştıran İşyerleri Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Dahil Olacaktır.

05 Aralık 2018

2018 / 170

2019 Yılında E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler

04 Aralık 2018

2018 / 169

7143 Sayılı Yasa İle Tanınan Yurtdışı Kazançların Türkiye'ye Transfer Edilmesine (Varlık Barışı) İlişkin Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Altı Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

03 Aralık 2018

2018 / 168

2019 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdikleri

01 Aralık 2018

2018 / 167

2019 Yılı için Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

23 Kasım 2018

2018 / 166

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere Damga Vergisi Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Yayımlandı.

22 Kasım 2018

2018 / 165

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin 2018/39 Sayılı Genelge Yayımlandı.

19 Kasım 2018

2018 / 164

Dövizle Sözleşme Düzenlenmesine İlişkin İstisnaların Kapsamının Esnetilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

17 Kasım 2018

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi