×

2018 - Sirküler

2018 / 183

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Tarafından Özel Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kuruma Bildirim Süresinin Uzatılması Hakkında Kurul Kararı Yayımlanmıştır.

29 Aralık 2018

2018 / 182

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvik Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

29 Aralık 2018

2018 / 181

Yapılandırma ve Matrah Artışı Taksitlerini Ödemeyen Mükelleflere Ödeme İçin Yeni Süre Veren Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29 Aralık 2018

2018 / 180

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Aylık Satış Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemlerine Elektronik Ortamda Ve Otomatik Olarak Gönderilebilmesine İlişkin Gib Duyusu Yayımlandı.

28 Aralık 2018

2018 / 179

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler Yayımlandı.

28 Aralık 0201

2018 / 178

1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

27 Aralık 2018

2018 / 177

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belirlendi.

27 Aralık 2018

2018 / 176

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Defter Beyan Sistemi Uygulamaları Hakkında 9 Adet Duyuru Yayımlandı.

22 Aralık 2018

2018 / 175

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Stopaj (Vergi Kesintisi) Kapsamına Alınmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

20 Aralık 2018

2018 / 174

Gazete, Dergi, Kitap v.b. Yayınların E-Ortamda Satışlarında KDV Oranını Artıran Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

19 Aralık 2018

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi