KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESABI

İşe Giriş Tarihi :
İşten Ayrılma Tarihi :
Aylık Brüt Ücret :
Aylık Brüt Yemek ve Ulaşım Ücreti :
Diğer Brüt Ödemeler (Yıllık Toplam) :
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı :