Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Hakkında SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

Numara: 2019 / 182
Tarih: 19 Kasım 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 12.11.2019 tarih ve E.17519684 sayılı Genel yazısı yayımlanmıştır.

 

Genel yazı ile; belge türü veya kanun türü farklı olan sigortalılar için yeni eksik gün nedeni oluşturulmuştur.

 

Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine "25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yabancı sigortalılar için bazı belge türlerine ilişkin olmak üzere eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

 

Yabancı sigortalıların eksik gün kontrolleriyle ilgili belirtilen genel yazıyla yapılan düzenlemeye göre;

 

1.        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için, aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine "25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir.

 

2.        Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan ya da okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42, 43, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

 

3.        Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi ödenmeksizin sadece Genel Sağlık Sigortası Primi ya da Kısa Vadeli Primi ödenen Sigorta Kolları yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 no.lu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

 

4.        Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak "21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.

 

Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır