Defter Beyan Sistemi Duyuruları Yayımlandı.

Numara: 2019 / 172
Tarih: 01 Kasım 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (www.defterbeyan.gov.tr) 10.09.2019, 02.10.2019, 17.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019   ve 31.10.2019   tarihlerinde Defter Beyan Sistemi Hakkında Duyurular Yayımlanmıştır.

 

Buna göre; 2019/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi ve sonraki dönemlere ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi sadece Defter Beyan Sistemi üzerinden verileceğini açıkladı.

 

 

2019/Ocak, Şubat, Mart dönemi ile 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (poşet beyannamesi) Defter Beyan Sistemine ek olarak e-beyannamesi üzerinden verilebilir.

 

Söz konusu duyurular aşağıdaki gibidir.

 

 

10 Eylül 2019 Duyurusu

 

Sistem Yönetimi başlığı altına “Vergi Levhası” menüsü eklenerek, vergi levhalarının “pdf” formatında oluşturulmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.

 

 

02 Ekim 2019 Duyurusu

 

Brüt, net ve tahsil edilen tutardan hareketle serbest makbuzunda bulunması gereken bilgileri gösteren "Hesaplama Aracı" defterbeyan.gov.tr adresi ve portalda "Sistem Yönetimi" başlığı üzerinden kullanıma açılmıştır.

 

 

 

17 Ekim 2019 Duyurusu

 

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükelleflerin “e-Arşiv Fatura” ile tevsik edilen gelir kayıtların Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

 

 

 

17 Ekim 2019 Duyurusu

 

Gelir ve gider belgelerinin Sisteme hızlı ve pratik bir şekilde kaydedilmesine imkan sağlayan "Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle” fonksiyonları "Muhasebe Bilgileri" başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır. "Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle” fonksiyonlarının kullanabilmesi için öncelikle mevcut yapıda yer alan  "Gelir Ekle" ve "Gider Ekle" menüleri üzerinden "Kaydet ve Taslak Tanımla" butonunun  kullanılması  suretiyle taslak kayıtlarının oluşturulması gerekmektedir.

 

 

18 Ekim 2019 Duyurusu

 

 

Hızlı gelir ve hızlı gider kayıtları ilişkin kullanım kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişilebilir.

 

 

25 Ekim 2019 Duyurusu

 

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükellefler için ”Excel” aracılığıyla toplu gelir belgesi eklenmesinde en fazla 60 kayıt sınırı getirilmiştir.

 

 

 

25 Ekim 2019 Duyurusu

 

Entegratörlerin gelir ve gider işlemleri (create, delete, update), tek seferde 20 belge ile sınırlandırılmıştır.

 

 

 

31 Ekim 2019 Duyurusu

 

 

Beyannamelerin Sistemden hızlı ve pratik bir şekilde gönderilmesine imkan sağlayan "Mükellef Kartı" uygulaması "Mükellef Bilgileri" başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır. Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bilgiler beyannamelerin ilgili bölümlerinde kullanılacaktır Söz konusu zorunlu alanlara bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir. Genel Bilgiler ve Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri için: 15.01.2020 tarihlerine kadar bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.

 

İlgili duyurulara ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş

Sayfayı Yazdır