Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 156
Tarih: 03 Ekim 2019

01.10.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında

 

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355`inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

 

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir.

 

2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.

 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır