2019/II. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Numara: 2019 / 129
Tarih: 09 Temmuz 2019

04.07.2019 tarihli ve KVK-52/ 2019-2 / Yatırım İndirimi – 38 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52

 

Konusu                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                      : 04/07/2019
Sayısı                                      : KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38 
İlgili olduğu maddeler          : VUK Mük. Madde 298, GVK Geçici Madde 69, KVK Madde 32/A

İlgili olduğu kazanç türleri   : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.


Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkan V.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır