Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 127
Tarih: 03 Temmuz 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) yapılan 02.07.2019 tarihli duyuruda, 2019/2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde aşağıdaki birtakım değişikliklerin yapıldığı belirtilerek, Beyanname Düzenleme Programının (BDP) indirilerek yeniden kurulması gerektiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

2019 yılı 2.Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Vergi Bildirimi kulakçığında yer alan Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırının adı Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik edilebilenler) diye değişmiştir. Ayrıca Beyannamenin Vergi bildirimi kulakçığına; Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler) satırı, Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar Vergisi satırı, Ekler kulakçığındaki İndirimli Kurumlar Vergisi tablosuna Endekslenmiş tutarlar dahil fiili yatırım harcaması nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarı kolonu; İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosuna Yatırım Türü 2 Kolonuna (6745 sayılı kanun) kanun tabiri eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Söz konusu GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır