Sanayici ve İhracatçılara Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının Sıfır Olarak Belirlenmesine Dair 1149 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Numara: 2019 / 121
Tarih: 17 Haziran 2019

1149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)”, 17.06.2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı, 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile   15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiş, bazı işlemler bu düzenlemenin dışında bırakılmıştı.

 

1149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 18.06.2019 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

 

Karar 18.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır