Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesinin Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilmesi Hakkında SGK Yazısı Yayımlandı.

Numara: 2019 / 106
Tarih: 10 Mayıs 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30.04.2019 tarihli 66454725 sayılı Genel yazı yayımlanmıştır.

 

Genel yazıda; Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Buna göre; yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil edilen özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı SGK’ya ilişiksizlik belgesi müracaatı olmaksızın yapı ruhsatlarına ait yapı kullanma izin belgesi, ruhsatı veren makamdan alınabilecektir.

 

Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ilişiksiz belgesinin alınma süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

1) İşveren öncelikle ruhsat vermeye yetkili makama müracaat edecektir.

 

2) Müracaat edilen makam, SGK’ ya yapı ile ilgili araştırma işleminde gerekli olan bilgileri elektronik ortamda online olarak iletecektir.

 

3) SGK ünitesi, ilişiksiz belgesi için müracaat edilen makamdan gelen bilgiler doğrultusunda araştırma işlemini tamamlayacaktır.

 

4) SGK ünitesi araştırma işlemini yaparak, elektronik olarak oluşturduğu inşaat işyerine ait ilişiksizlik belgesini ilgili makama online olarak gönderilecektir.

 

Yukarıda açıklanan süreçler, yapı ruhsatına istinaden tescili otomatik yapılan işyerleri için uygulanacak olup, manuel tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerini kapsamamaktadır. İnşaat işyeri işverenleri ile meslek mensupları, bu düzenleme ile ilişiksiz belgesini, yapı kullanma izin belgesi için başvurduğu makamdan almış olacaktır.

 

Söz konusu Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

01/06/2018 Tarihli 2018/18 Sayılı Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi Hakkında Genelge için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır