Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefler İçin KDV4 Beyannamesine İlişkin Gib Duyusu Yayımlandı.

Numara: 2019 / 105
Tarih: 08 Mayıs 2019

03.05.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi hakkında duyuru yayımlanmıştır.

 

Duyuruda Hasılat Esaslı Vergilendirmede Kullanılmak Üzere KDV4 Beyannamesinin Beyanname Düzenleme Programına Eklendiği Belirtilmiştir.

 

Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemeler ile getirilen «Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü» için yeni bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir.

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebilecek sektörler ve vergi oranı, 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 25 Seri No`lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ`de açıklanmaktadır.

 

Söz konusu e-beyan duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır